<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
ISRAEL Sist oppdatert: 15/02 2017 - 04:31:33


Hvorfor er kristne opptatt av Israel?
29/05 2010 - 06:11:20   av Malcolm Hedding, direktør ved Internasjonal Kristne Ambassade Jerusalem

Tips en venn
 Utskrift

«… i deg skal alle jordens slekter velsignes» (1.Mosebok 12:1-3).

Den bibelske beretningen om Guds forløsende hensikt begynner i 1. Mosebok 12. De foregående kapitlene dokumenterer tydelig menneskehetens fall og flukt bort fra Gud mot ødeleggelse og tapt evighet.
Men så blir 1. Mosebok et vannskille i historien fordi det dokumenterer Guds bevegelse mot menneskeheten for å «fikse det som gikk galt» og rense menneskene fra synd.

Kallet til Abraham og hans ætt, gjennom Isak og Jakob, og dermed nasjonen Israel, er avgjørende og sentralt overfor Guds initiativ for å frelse verden. Israel skulle bli «redskapet for verdens forløsning»; det er, redskapet som Gud bruker for å nå ut og tale til en fallen verden (Romerne 3:1-2; Romerne 9:1-5)

Som en konsekvens av Guds kall, våget Abraham seg ut fra Ur i Kaldea og gikk mot et land som ble lovet ham – Landet Kanaan. Her i dette unike landet og ved dets spesielle natur, som Skriften kaller det fagreste av alle land (Esekiel 20:15), fant nasjonen Israel sin identitet som Herrens tjener (Esaias 50:10) og som Guds fødselsredskap for å frelse menneskeheten.

Denne samme nasjonen eksponeres også for sinnet til dem som hater Gud, så vel som de overnaturlige og usynlige onde krefter.
Kampens natur er klar: Ødelegg Israel og du vil ødelegge Guds hensikt. «Frelsen kommer fra jødene», sa Jesus i Johannes 4:22, så følgelig er ødeleggelsen av jødene sett på som ønskelig for slik å forpurre denne evighetsplanen.

Trist nok er historien forsøplet med gjentagne forsøk på å nå dette siste målet. Siden Israels garantist for landets overlevelse er Gud selv, ble ikke Guds evige hensikt forpurret til tross for Israels synd og hennes fienders gjentatte forsøk på å likvidere henne. Israel er og forblir «Hans øyensten» (Sakarias 2:8).

Enda viktigere er det faktum at gjennom hennes lange reise ble Israel satt i stand, med Guds hjelp, til å gi oss store Gudsmenn, profeter og apostler og vår vidunderlige Messias Jesus, som har forandret livet til mange millioner mennesker i verden.

Israel har alltid vært Guds talerør til verden. Hennes feil har alle blitt nedskrevet av de store og de mindre profetene, men det er også hennes løfter – gitt av Gud – om en herlig og velsignet fremtid. Hva annet menes i Esaias 2:1-4.

I dag, som i gamle tider, blir Israel kontinuerlig angrepet. Intet har forandret seg, bortsett fra at Israel nå har en ’familie’ i alle verdens hjørner som forstår hennes unike plass når hun nå er tilbake i Landet Israel. Samtidig erkjenner vi at Israels utvelgelse var for verdens skyld fordi Gud elsker alle mennesker (Johannes 3:16).

Det er forunderlig at Guds forløsningshensikt alltid har vært lenket til Israels svakhet og pilegrimsferd gjennom historien, og likevel vært suksessfull. Alt dette peker mot Guds trofasthet og sannferdigheten i Hans Ord.

I dag har Israel vendt tilbake til Sion som et stolt, sterkt folk, men er likevel plaget av fiender som er besluttet på å ødelegge henne. Kristne støtter Israel, står ved hennes side, trøster henne og ber for henne fordi Gud kaller oss til å gjøre det og fordi vi er klar over de mange velsignelser som er våre på grunn av henne. Vi har fått del i Israels åndelige goder sier Romerbrevet 15:27. Like sikkert som Gud taler til Israel i den siste runden av hennes pilegrimsferd, kan vi stå ved hennes side inntil Gud gir henne «et nytt hjerte og en ny ånd inni henne!» som Esekiel sier i 36:26.

Israels moderne gjenopprettelse er således ingen historisk tilfeldighet, men et bevis på det kall og det løfte Gud gav gjennom Abraham og hans etterkommere for rundt 4.000 år siden. Dette er ufattelig og kan bare peke mot Guds velsignelse. Vi støtter det Gud befaler og velsigner!© Copyright 2010 - Sartora

Toppen av siden

Annonser
Din annonser her?
Kontakt oss

ISRAEL
Hvorfor er kristne opptatt av Israel?
Drømmen om Jerusalem