<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Artikler : Leiarartiklar Sist oppdatert: 17/02 2017 - 02:44:52


La Gud forvandle ditt hjerte
29/12 2008 - 05:36:51   av MLA

Tips en venn
 Utskrift

La Gud forme deg

Gud kan forandre ditt hjerte. Men skal Gud forme deg må du la Han arbeide i ditt liv. Det kan smerte når Gud beskjærer vårt ego. Men skal et tre gi frukt, må det beskjæres.

Det står skrevet at kong David var en mann etter Guds hjerte. David var ikke fri for synd, men han hadde et hjerte som ville omvende seg og som ville tilgi andre.

Men David var ikke ferdig formet fra begynnelsen av. 
Etter at David ble salvet til konge av Samuel, var hans vei til tronen lang og kronglete. Gud arbeidet med å forme hans hjerte så han skulle være skikket til tjeneste. David møtte motstand fra kong Saul, han måtte seire over kjempen Goliat, han ble forrådt av sønnen Absalom, han ble forbannet av benjaminitten Sime'i, han ble foraktet av kona Mikal og han ble irettesatt av profeten Natan.

Skal Gud få forme vårt hjerte slik som han formet David, må disse ingrediensene også finnes i vårt liv.

Den første ingrediensen er: «Saulene».
Du trenger noen «sauler» for å ydmyke din stolthet. Gud trengte kong Saul for å forme Davids hjerte.
Det tok 14 år. Av Sauls misunnelse og motstand lærte David hvordan han skulle stole på Gud i alle ting.
Saul er din forferdelige og urimelige sjef, nabo, pastor etc. Saul er autoritetspersoner du er knyttet til som er i stand til å ydmyke din stolthet. Kong Saul såret David, og Gud tillot det for å se hva som bodde i Davids hjerte. Om det var tilgivelse eller bitterhet.
Tilgivelse er nøkkelen. Ikke bare syv ganger, men syv ganger 70 ganger.

Den andre ingrediensen er: «Goliatene».
Goliat er disse kjempene som du møter på veien som vil slå deg ned. Det er store hindringer som kjennes umulige å beseire, og som bare kan beseires i tillit og tro til Herren.
«Goliatene» er først og fremst din frykt. Men når du roper til Herren blir du velsignet, så du overvinner din frykt, og beseirer kjempene.

Den tredje ingrediensen er: «Absalomene».
«Absalomene» er forræderne. Når vi opplever å bli forrådt, kjenner vi en forferdelig smerte, og raseri og hat i vårt hjerte.
Da sier Gud: Tilgi. Djevelen sier: Fornærm. Ånden sier: Tilgi. Djevelen sier: Revansj.
Du skal elske de som hater deg og gjør deg vondt. Det er det som er vanskelig. Men det er nøkkel til frihet.

Den fjerde ingrediensen er: «Sime'iene».
Det er baktalerne. De som taler ille om deg, baktaler deg og lyver på deg, kan også være et instrument for Gud.
Fremfor alt ta vare på ditt hjerte. Den beste måten å ta vare på sitt hjerte på er å avdekke det. Det er da «saulene» og «absalomene» kommer for å søke tilgivelse.
Mange pastorer bærer på bitterhet i sitt hjerte. Men i et uforsonlig hjerte kan ikke Guds Ånd flyte fritt. Vi trenger å rense bot all bitterhet.

Den femte ingrediens er: «Mikalene».
«Mikalene» kan mobbe din tjeneste, mobbe din salvelse, gjøre deg til latter. Men de er viktige, for de vil prøve ditt hjerte. Vi vil finne dem i og utenfor menigheten.
Men du skal si til Herren: «Jeg vedkjenner meg det som bor i mitt hjerte, rens det». Her er nøkkelen for å få et hjerte slik Gud vil ha det. Vi må tilgi våre sauler, absalomer og mikaler.
7 x 70 ganger = 490 ganger, - samme sak.

Skjønner du at det er Herrens fostring, vil du takke alle personene som har såret deg, for de har avdekket det som bor i ditt hjerte.
Da skal du aldri mer bli fornærmet, men du er fri. FRI!
I dag er dagen for å kaste søppelet ut av ditt hjerte, så du kan bli fri. I dag er dagen for å tilgi dem, og la Herren rense deg med sitt blod.

Den sjette ingrediens er: «Natanene».
«Natanene» er i stand til å peke på din synd. David hadde vært utro. Han trodde at ingen hadde sett hva som skjedde. Han dekket over sin synd med en annen.
Gud sender «nataner» til deg som vil si at «Du har syndet».
Vi skal ikke kappe hodet av «natanene» som kommer til oss. Men la deres ord synke inn i våre hjerter. De er viktige redskaper i Guds hånd.
Forskjellen mellom kong Salomo og kong David, er at kong Salomo mottok ingen «Natan» som kom til ham da han bygde avgudstempler til sine koner. 
Så takk Herren om han sender en profet som Natan i din vei, for da vet du at Han fremdeles har tro på deg.© Copyright 2008 - Sartora

Toppen av siden

Annonser
Din annonser her?
Kontakt oss

Leiarartiklar
La Gud forvandle ditt hjerte
Tidenes kjærlighetshistorie
Nøklemakten og andre vanskelige ord
Loven og evangeliet
Fariseeren, tolleren og andre syndere