<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Artikler : Leiarartiklar Sist oppdatert: 25/01 2011 - 05:35:40


Loven og evangeliet
28/12 2008 - 04:04:11   av MLA

Tips en venn
 Utskrift

Lov og nåde

Jesus oppfylte loven i vårt sted, Han opphevet den ikke.

Det er mange som roter i hop dette med loven. De blander sammen Guds lov for det gode liv (det doble kjærlighetsbud, lagt ut i de 10 bud), med den dømmende konsekvensen av vårt lovbrudd.

Loven er hellig, rettferdig og god står det i Bibelen. Loven er prinsipper for rettferdighet. Lovens rolle er ikke å frelse det falne menneske, men er satt for å opplyse mennesker om hva som er Guds standard for rett og galt. Mennesket må forholde seg til Loven, som avslører dets avvik, fordi den er fastsatt av Gud.

Men Gud har medynk med menneskene som Loven avslører, fordi han elsket dem. Han ville at menneskene skulle se sitt avvik. Og fordi han elsker menneskene som var kommet på avveie, iverksatte Gud sin redningsplan: Jesus.

Jesus oppfylte loven i vårt sted med sitt lovlydige liv, og han betalte vår syndegjeld da han døde i vårt sted på korset.

Det var synden Jesus naglet til korset, ikke Loven. Jesus oppfylte Loven, han avviklet den ikke.

Det er synden som holder meg i trelldom, ikke Guds lov. Loven bare avslører meg.

Når en forbryter blir dømt for et lovbrudd, så er det ikke loven som er hans problem, men hans lovbrudd.

Det står i Rom 8:1-2: "Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for Livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov".

Hva betyr dette?
Livets Ånds lov lyder "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt, og din nest som deg selv". (Hvordan du skal gjøre det er utlagt i de 10 bud)

Jesus sier: "Gjør det, så skal du leve". Konsekvensen av å følge Livets Ånds Lov er: LIV.
Mens syndens og dødens lov, som ble gitt i Paradiset, sier at den som synder må dø. Konsekvensen av å følge syndens og dødens lov er: DØD.

Jesus sonoffer frigjorde meg altså fra syndens og dødens lov, og brakte til veie troens rettferdighet som er en bedre vei. "...for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men arve evig liv" (Joh 3:16)

Så blir vi frelst av tro, ikke av gjerninger. "..Livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov..."

Jesus ble altså min lovsoppfyller, og satte meg dermed fri fra konsekvensen av mitt lovbrudd.  Det er nåden.

Genialt.

MLA

 © Copyright 2008 - Sartora

Toppen av siden

Annonser
Din annonser her?
Kontakt oss

Leiarartiklar
La Gud forvandle ditt hjerte
Tidenes kjærlighetshistorie
Nøklemakten og andre vanskelige ord
Loven og evangeliet
Fariseeren, tolleren og andre syndere