<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Artikler : Leiarartiklar Sist oppdatert: 17/02 2017 - 02:44:52


Artikler : Leiarartiklar
La Gud forvandle ditt hjerte - 29/12 2008 - 05:36:51

Det står skrevet at kong David var en mann etter Guds hjerte. David var ikke fri for synd, men han hadde et hjerte som lot seg omvende.

Men Davids hjerte var ikke ferdig formet fra begynnelsen av. Etter at David ble salvet til konge av Samuel, var hans vei til kongstronen lang og kronglete. Gud arbeidet med å forme ham.

Skal Gud få forme vårt hjerte slik som han formet Davids, må det finnes visse ingredienser i vårt liv...Artikler : Leiarartiklar
Tidenes kjærlighetshistorie - 29/12 2008 - 04:29:20

Da Gud hadde skapt Edens hage som sitt hjem her på jorden, så Han det var perfekt og Han frydet seg. Gud skapte mennesket, en skapning som gjenspeilet Hans eget bilde, og slik ble mennesket Guds familie. Og Han elsket dem. I Eden var livet og kjærligheten synonymer. Å leve det var å elske. Mennesket var kronen på skaperverket - og fikk en hovedrolle i tidenes kjærlighetshistorie.Artikler : Leiarartiklar
Nøklemakten og andre vanskelige ord - 29/12 2008 - 06:31:53

Det er noen vanskelige begreper som blir brukt i kirkehistorien. Det ene er nøklemakten og det andre er apostolisk suksesjon. Diskusjonen opp gjennom kirkehistorien har dreidd seg om den apostoliske suksesjonen var nødvendig for prestetjenesten. Og om hvordan himmelrikets nøkler skal brukes.
Det er klart at den som skal være prest må ha den apostoliske suksesjonen. Men ikke bare presten, – alle som vil nå himmel og salighet må ha den apostoliske suksesjonen. Og det er ved å praktisere nøklemakten at en opprettholder suksesjonen.Artikler : Leiarartiklar
Loven og evangeliet - 28/12 2008 - 04:04:11

Jesus oppfylte loven i vårt sted med sitt lovlydige liv, og han betalte vår syndegjeld da han døde i vårt sted på korset.

Jesus oppfylte loven, han avviklet den ikke. Det er synden som holder oss i trelldom, ikke Guds lov. Loven bare avslører oss.Artikler : Leiarartiklar
Fariseeren, tolleren og andre syndere - 13/02 2007 - 10:30:25

Janteloven er et uttrykk for den mest hovmodige holdning som fins. «Du skal ikke tro du er mer enn oss ...»

Lignelsen om fariseeren og tolleren, som står i Lukas 18:10-14, er en korreks til åndelig hovmod.<< forrige side    neste side >>

Siste nytt
Artikler
La Gud forvandle ditt hjerte
Bagatellenes dybde
Tidenes kjærlighetshistorie
Festane
Kirkeåret - en reise gjennom Jesu liv
Jul - eller egentlig Kristmesse ...
Juleevangeliet
FRUKOSTMØTE
Ingen artikler i kategorien.
Historia
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
Den norske pinsebevegelsen
Informasjon
Visjon
Velkommen til Sartora.no!
Linker
ISRAEL
Hvorfor er kristne opptatt av Israel?
Drømmen om Jerusalem
JESUS
Han er Alfa og Omega
Kulturen
Løvetann
Takk
Englane
Undervisning
Erstatningsteologien
Doktrine - Apostolic Lutheran Church of America
Vitnemål
Ingen artikler i kategorien.