From Sartora

Dikt
Englane
13/05 2009 - 08:32:09   av Ingalis

Bøn ber langt
i natt og myrke
opp mot klåre
stjernevrimlen.
«Sukk» om meire
kraft og styrke
stig med englane
mot himlen.
Kostar ingen teljarskritt
opna berre hjarta litt...
Herren veit
og Herren ser.
Takk til englane
som ber!© Copyright 2009 - Sartora