<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Festane Sist oppdatert: 15/02 2017 - 04:32:28


Festane : Høgtider
Kirkeåret - en reise gjennom Jesu liv - 30/12 2007 - 03:51:49
Kirkeåret er delt inn i dager og perioder som følger Det Nye Testamentets kronologi når det gjelder livet og virksomheten til kirkens grunnlegger, Jesus Kristus.
Kirkeåret er grunnpilaren for vår kristne kulturarv.


Festane : Høgtider
Jul - eller egentlig Kristmesse ... - 29/12 2008 - 06:00:59

Siden slutten av det tredje århundre har 25. desember som korresponderer med 25. Kislev, generelt blitt akseptert som Jesu fødselsdag i de vestlige kirkene.

Det er interessant at de første kristne tydeligvis så en sammenheng mellom Hanukka og Messias´ fødselsdag; det ene handler om det jordiske tempelet, og det andre handler om det levende Guds tempel som kom ned fra himmelen, for Jesus selv gjorde en sammenligning da han sa; «Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager» (Joh. 2:19). «For han talte om sitt legemes tempel.» (Joh. 2:21)
Vi kan gjerne si at kristne feirer Jesu fødsel i forlengelsen av lysunderet i den jødiske tempelvielses festen. Kristne feirer at det sanne lys kom til verden.Festane : Høgtider
Juleevangeliet - 28/12 2008 - 03:22:06
Juleevangeliet handler om at Guds sønn, Messias, ble født til vår jord. Fortellingen finner vi i de fire evangeliene, men også i Esaias. Men det er fortellingen slik den står i Lukas de fleste gjenkjenner som Juleevangeliet.


Festane : Høgtider
Advent og jul - 30/12 2007 - 03:10:50
Kirkeåret starter ikke 1. januar, men 1. søndag i advent. Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta i mot Jesus.


Festane : Høgtider
Pinse - 30/12 2007 - 02:18:26
Pinse er en av tre bibelske høytider. Ordet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr den femtiende. Det kommer av at pinsefesten feires alltid 50 dager etter påske.


<< forrige side    neste side >>

Siste nytt
Artikler
La Gud forvandle ditt hjerte
Bagatellenes dybde
Tidenes kjærlighetshistorie
Festane
Kirkeåret - en reise gjennom Jesu liv
Jul - eller egentlig Kristmesse ...
Juleevangeliet
FRUKOSTMØTE
Ingen artikler i kategorien.
Historia
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
Den norske pinsebevegelsen
Informasjon
Visjon
Velkommen til Sartora.no!
Linker
ISRAEL
Hvorfor er kristne opptatt av Israel?
Drømmen om Jerusalem
JESUS
Han er Alfa og Omega
Kulturen
Løvetann
Takk
Englane
Undervisning
Erstatningsteologien
Doktrine - Apostolic Lutheran Church of America
Vitnemål
Ingen artikler i kategorien.