<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Festane : Høgtider Sist oppdatert: 25/01 2011 - 05:35:40


Pinse
30/12 2007 - 02:18:26   av MLA

Tips en venn
 Utskrift

Pinse er en av tre bibelske høytider. Ordet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr den femtiende. Det kommer av at pinsefesten feires alltid 50 dager etter påske.

I pinsen feirer kirken Den Hellige Ånds komme og den kristne kirkes fødsel. Det Nye Testamente forteller hvordan Den Hellige Ånd kommer over apostlene, som var samlet for å feire den jødiske pinsefest. På mirakuløst vis blir de i stand til å forstå og tale alle mulige språk. Deretter går de ut i verden for å forkynne det glade budskapet om Jesus Kristus.

Jødisk bakgrunn

Den jødiske pinsefesten er en av de tre bibelske pilegrimsfestene, sammen med påsken og løvhyttefesten (2. Mos. 23:14-16). Påsken var de usyrede brøds høytid til minne om utgangen av Egypt, og påskelammets sonoffer.  Pinsen blir referert til som "kornhøstens tid", da førstegrøden av kornet ble ofret. Løvhyttefesten er "frukthøstens høytid" da førstegrøden av frukthøsten ble ofret til Herren.
Basert på utregninger i 2. Mosebok, mente jødene at pinsen også var dagen da Moses mottok de 10 bud fra Gud. Pinsen ble feiret fordi Loven ble gitt på Sinaifjellet, og folket ble til en nasjon med sin egen lov.
Mens en jøde skal anse seg selv som personlig utfridd fra slaveri under påskefeiringen, skal han under pinsefesten anse seg selv for å ha stått ansikt til ansikt med Gud på Sinai som del av det å være Guds folk. I påsken ble jødene satt fri fra slaveri, men i pinsen ble de kalt til nærhet med Gud og vist hvordan de skulle leve for Ham som et forent samfunn.

Pinsen år 33

For Jesu første disipler fikk den jødske pinsen en dypere mening da Den Hellige Ånd falt på pinsedagen. Den jødiske pinsefesten handlet om å motta Loven som en rettledning bort fra synden. Som Paulus underviser i Romerbrevet (7:7b): "Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære". Så er også Den Hellige Ånds oppgave å rettlede bort fra synd.  I Johannesevangeliet (16:8-11) underviser Jesus om Den Hellige Ånd: "Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til min Far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt".
I nytestamentlig tid eksploderte Jerusalem fra sitt normale innbyggertall på rundt 600.000 til flere millioner under pinsefesten, siden jødiske pilegrimer fra andre steder i Israel og fjerne land kom til byen under høytiden.
I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, kan vi lese hva som skjedde i pinsen i år 33: "Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.
I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.  En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: Er de ikke galileere, alle disse som taler? De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: Hva er dette for noe?".
Da steg Peter fram sammen med de elleve. Og han forkynte evangeliet om Jesus Kristus til dem. 3000 jøder ble frelst og lagt til menigheten den dagen.

Dette er siden blitt regnet som den kristne kirkens fødselsdag, fordi det ble en vekkelse og "førstegrøden" ble kalt til nærhet med Gud og vist hvordan de skulle leve for Ham som et forent samfunn.

MLA© Copyright 2007 - Sartora

Toppen av siden

Annonser
Din annonser her?
Kontakt oss

Høgtider
Kirkeåret - en reise gjennom Jesu liv
Jul - eller egentlig Kristmesse ...
Juleevangeliet
Advent og jul
Pinse