From Sartora

Informasjon
Om oss
08/01 2007 - 10:28:40   av MLA

Sartora-tankesmie har sin base på Sotra. Tenesta er eit supplement til det rike frivillige arbeidet som skjer på øyene vestom Bergen. Vi vil vise til det gode og byggjande arbeidet som skjer i bygdene våre. Vi vil samarbeide med ulike kyrkjer, bedehus, organisasjonar og lag som er i aktivitet her på øyene.

Sartora-tankesmie har eit styringsteam som organiserer ulike aktivitetar i regi av Sartora.

Leiar for styringsteamet er Asbjørn Landro.

Andre medlemar i styringsteamet er Margit Apelthun, Arne Nergård, Roald og Hilde Apelthun, Mike Adams og Ingalis A. Malmo.

Redaktør for www.sartora.no er Margit Apelthun.© Copyright 2007 - Sartora