<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Artikler : Intervjuer Sist oppdatert: 25/01 2011 - 05:35:40


Med Jesus som ledermodell
30/12 2008 - 04:42:04   av MLA

Tips en venn
 Utskrift

Jesus – en historisk rollemodell for moderne lederskapsfilosofi

Inspirert av Jesus som rollemodell er «tjenende lederskap» på fremvekst i moderne lederskapsfilosofi. Det kalles transformasjonsledelse. Det endrer menneskene ved å inspirere til høyere mål.

Stor lederskapslitteratur som omhandler «servant leadership» har vokst frem i USA. Denne ledelsesmodellen er inspirert av Jesus som rollemodell.

Vi har tatt en prat med professor Magne Supphellen ved Norges Handelshøyskole for å høre litt nærmere om den nye modellen for «tjenende lederskap».
– Noe som er sentralt er at lederen har en tjenerrolle, – ikke en herskerrolle. Den er ganske annerledes enn tradisjonelle ledermodeller.
– Den handler om å utvikle ansatte til å trives i jobben. Lederen skal veilede sine underordnede til egenutvikling og få dem til å hente ut sitt potensiale, sier Magne Supphellen som bor på Litle-Sotra.

Indre motivasjon
– Tjenende lederskap passer bedre for arbeidslivet i dag. Det er en grunn til at det er mer aktuelt.
– Dette henger sammen med at arbeidet i vår tid er annerledes enn under den industrielle revolusjonen, da det var mer preget av rutinearbeid. Nå har vi en kunnskapsrevolusjon. Da kreves det indre motivasjon for å yte godt, sier professor Supphellen.
– Sjefen skal fremdeles har oversikten. Men mens lederen før skulle utarbeide retningslinjer og utøve kontroll, skal han nå i økende grad stimulere og veilede folk til å utnytte sitt eget potensiale for å gjøre en god jobb, sier Supphellen.

Omfattende studier
– Det finnes omfattende studier om hva som kjennetegner denne «servant leader»-modellen. Den viser at de nye lederne har to hovedegenskaper:
1. De har en ekstremt sterk indre motivasjon som driver dem. Det handler ikke om økonomisk belønning, men at de skal oppnå ting.
2. De opptrer med ydmykhet. Når det går bra, fremheves andres innsats.
– De nye lederne tror ikke på å lede via direktiver. De tror at endringer må oppmuntres fram.

Transformasjonsledelse
I «tjenede lederskap» er det lederens ansvar å finne frem til felles mål, visjon og hensikt for virksomheten. Lederne skal finne felles inspirasjonskilde til arbeidet. De skal tydliggjøre bedriftens visjon om høyere hensikter enn profitt, og de tar samfunnsansvar og spør hva bedriften kan bidra med.
– Et viktig mål for tjenende lederskap er at det kan løfte medarbeiderene opp. Det kalles transformasjonsledelse. Det endrer menneskene ved å inspirere til et høyere mål, forteller Supphellen.

Den haugiansk ånd
– De nye trendene internasjonalt passer godt til den skandinaviske lederskapstradisjonen som har mye av disse verdiene. Den skandinaviske lederemodellen handler om å inspirere og hjelpe til, og ikke makt i tradisjonell forstand.
– Den norske entrepenøren og evangelisten Hans Nielsen Hauge (1771-1824) passer godt inn som eksponent for tjenende lederskap. Han hadde en klar åndelig dimensjon for sitt entrepenørskap. For han var det et høyere kall å samkjøre sitt engasjement for både «ånd og hånd».
Denne tankegangen vender nå tilbake i moderne lederskapslitteratur.

Kristen tro og tanke
– Det interessante er at næringslivet beveger seg mot en ledermodell som ligner på den vi finner i Bibelen. «Tjenende lederskap» er sentralt i kristen tro og tanke. Jesus var den store rollemodellen for denne typen lederskap, poengterer Supphellen.
– Dette er en ledermodell som kirken bør være den første til å anvende.
Den bør være kirkens ideal. Og som vi bør følge. Men dessverre, så lykkes det nok bare i svært begrenset grad, sier Magne Supphellen.© Copyright 2008 - Sartora

Toppen av siden

Annonser
Din annonser her?
Kontakt oss

Intervjuer
Med Jesus som ledermodell