<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Undervisning Sist oppdatert: 15/02 2017 - 05:05:01


Undervisning : Teologi
Erstatningsteologien - 29/05 2010 - 06:14:53
Erstatningsteologi er en lære som kort sagt går ut på at de kristne har erstattet Israels plass som Guds folk og at det jødiske folket er forkastet. Men Bibelen er tydelig på at pakten, utvelgelsen og løftene til det jødiske folk ikke er opphevet! Derimot har vi som hedninger fått del i Abrahams løfter ved troen.


Undervisning : Teologi
Doktrine - Apostolic Lutheran Church of America - 26/12 2008 - 06:49:08

Prinsipper i Kristi lære slik den legges frem av Apostolic Lutheran Church of America.

Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg; vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv (Joh. 7. 16-17).<< forrige side    neste side >>

Siste nytt
Artikler
La Gud forvandle ditt hjerte
Bagatellenes dybde
Tidenes kjærlighetshistorie
Festane
Kirkeåret - en reise gjennom Jesu liv
Jul - eller egentlig Kristmesse ...
Juleevangeliet
FRUKOSTMØTE
Ingen artikler i kategorien.
Historia
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
Den norske pinsebevegelsen
Informasjon
Visjon
Velkommen til Sartora.no!
Linker
ISRAEL
Hvorfor er kristne opptatt av Israel?
Drømmen om Jerusalem
JESUS
Han er Alfa og Omega
Kulturen
Løvetann
Takk
Englane
Undervisning
Erstatningsteologien
Doktrine - Apostolic Lutheran Church of America
Vitnemål
Ingen artikler i kategorien.