<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Historia : Kyrkjesoga Sist oppdatert: 25/01 2011 - 05:35:40


Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
31/05 2010 - 06:26:06   av Milad

Tips en venn
 Utskrift

Den moderne misjonsvekkelsen fra slutten av 1700-tallet begynte i baptistsamfunnet, som har gjort en stor innsats i misjon og bibelutbredelse. Pioneren var engelskmannen William Carey.

Carey opprettet det engelske baptistmisjonsselskap i 1792, og kort deretter fulgte opprettelsen av andre engelske kirkesamfunns misjonsselskap. Carey dro selv ut som misjonær for hinduene i Bengal.

Ved sin død i 1834 hadde han avsluttet oversettelsen av hele Bibelen på seks språk, av Det nye testamente på ytterligere 23, og dessuten mindre bibeldeler på ytterligere noen flere språk.

Norsk misjon

Både i Europa og Amerika våknet trangen etter å bringe evangeliet ut til andre folk. Den protestantiske misjonsvekkelsen nådde også Norge på begynnelsen av 1800-tallet. Det Norske Misjonsselskap ble stiftet i 1842 og Santalmisjonen i 1867. Senere er flere andre selskap kommet til.

Engasjementet for hedningemisjon, Israelsmisjon og indremisjon gikk ofte hånd i hånd, med ofte de sammen personene involvert i samtlige misjonsgrener.

Avholdssaken skulle også slå an i de samme miljøer, og partiet Venstre fikk etter hvert og støtte herfra.

Det er oppsiktsvekkende at misjonsbevegelsen ble en slik folkelig bevegelse, med bønder, fiskere og håndverkere, mens flertallet av prester var likegyldige til misjonstanken. Misjonssaken fenget i en nasjon som ikke engang var en selvstendig stat, og heller ikke kolonimakt med kontakt og interesser i fjerne land.

Misjonskvinnene

Det er kanskje ingen tilfeldighet at Norge i dag gjør seg bemerket internasjonalt med aktiv bistandspolitikk og med sin meglerrolle i internasjonale konflikter. Nordmenn flest har vokst opp med internasjonal solidaritet. Geografikunnskapene til de dedikerte misjonskvinnene var imponerende. De arrangerte basarer til inntekt for misjonens sak.

Misjonskvinnebevegelsen var rundt år 1900 landets største og bredest rekrutterte kvinnebevegelse. Bare Det Norske Misjonsselskap (NMS) hadde i underkant av 4000 foreninger, og i 1945 hadde alle landets skolekretser en NMS-kvinneforening.

Denne kvinnebevegelsen ga dem organisasjons- og ledererfaring. Misjonsbladene, skrevet av og for kvinner, fungerte som en møteplass og et bindeledd for kvinner i misjonsarbeidet.

Rundt år 1900 hadde de to største bladene til sammen nærmere 30.000 abonnenter. Kvinnene sto for totredjedeler av inntektene.

Etter hvert ble mønsteret med kvinneforeninger som støtter en eller annen frivillig organisasjon en del av det etablerte kristen- og samfunnslivet.


Av Mike Adams© Copyright 2010 - Sartora

Toppen av siden

Annonser
Din annonser her?
Kontakt oss

Kyrkjesoga
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
Den norske pinsebevegelsen
Herrnhutene og morovianerne
Den læstadianske vekkelse