<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Historia : Kyrkjesoga Sist oppdatert: 15/02 2017 - 04:46:18


Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
31/05 2010 - 06:17:09   av Mike Adams

Tips en venn
 Utskrift

Det er nå 100 år siden det ble avholdt en avgjørende strategikonferanse for verdensmisjonen. Man skulle enes om hvordan man skulle fullføre misjonsbefalingen.

I 1910 møttes 1355 misjonærer fra 159 ulike protestantiske misjonsstrukturer til samtaler. Møtet ble holdt i Edinburgh, Skottland og hadde følgende slagord – «Verdens evangelisering i denne generasjon».

Konferansen markerte starten på to hovedstrømninger for misjonstenkning de siste hundre årene: den kirkelige økumeniske bevegelsen anført av Kirkenes Verdensråd (KV) med sete i Genève, Sveits og den evangelikale misjonsbevegelsen med Lausanne-bevegelsen som talerør.

Kirkenes Verdensråd

Moderne teologi som er kritisk til å godta hele Bibelen som Guds sanne, åpenbarte ord, ble etter hvert et særpreg for den høykirkelige del av misjonsbevegelsen.

Organisasjonstenkningen med rigide strukturer og bispetilsyn munnet ut i det samordningsorganet som KV representerer.

Sosialt arbeid på felten ble vel så viktig som evangeliets forkynnelse. Dialog med andre religioner og trosretninger ble en integrert del av arbeidet til KV. Kristendom blir fremstilt som én blant mange veier til Gud. Toleranse er stikkordet.

Representanter for kirker tilknyttet KV på misjonsmarken har prøvd å tvinge frem enhet blant misjonærer. Evangelieforkynnelsen er blitt svekket som følge av dette. Mange parakirkelige misjonsgrupperinger har oppstått med en desentralisert struktur og uten innblanding fra noen moderkirke.

Lausanne-bevegelsen

Lausanne-bevegelsen tar sitt navn fra byen i Sveits hvor 150 evangelikale ledere med Billy Graham i spissen møttes i 1974 ved «International Congress on World Evangelization» hvis sluttdokument var «Lausanne Covenant».

Denne pakten ble oppdatert i 1989 i Manila, Filippinene og har følgende ordlyd:
«We, members of the Church of Jesus Christ, from more than 150 nations, participants in the International Congress on World Evangelization at Lausanne, praise God for his great salvation and rejoice in the fellowship he has given us with himself and with each other. We are deeply stirred by what God is doing in our day, moved to penitence by our failures and challenged by the unfinished task of evangelization. We believe the Gospel is God's good news for the whole world, and we are determined by his grace to obey Christ's commission to proclaim it to all mankind and to make disciples of every nation. We desire, therefore, to affirm our faith and our resolve, and to make public our covenant.»

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) står gjerne for Lausanne-paktens innhold med vektlegging av Guds ords autoritet i sentrum. Men også innad i NORME er det spenninger som indikerer en viss tilnærming til bevegelsen som KV representerer.

Lausanne-bevegelsen avholdt sin tredje konferanse i oktober 2010, denne gangen i Cape Town, Sør-Afrika.

Et hundre år senere er slagordet fra Edinburgh-konferansen i 1910 – «Verdens evangelisering i denne generasjon» – fortsatt aktuelt og etter manges syn en reel mulighet. © Copyright 2010 - Sartora

Toppen av siden

Annonser
Din annonser her?
Kontakt oss

Kyrkjesoga
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
Den norske pinsebevegelsen
Herrnhutene og morovianerne
Den læstadianske vekkelse