<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Historia : Kyrkjesoga Sist oppdatert: 15/02 2017 - 04:55:31


Historia : Kyrkjesoga
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner - 31/05 2010 - 06:26:06
Den moderne misjonsvekkelsen fra slutten av 1700-tallet begynte i baptistsamfunnet, som har gjort en stor innsats i misjon og bibelutbredelse. Pioneren var engelskmannen William Carey.


Historia : Kyrkjesoga
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering - 31/05 2010 - 06:17:09
I 1910 møttes 1355 misjonærer fra 159 ulike protestantiske misjonsstrukturer til samtaler. Møtet ble holdt i Edinburgh, Skottland og hadde følgende slagord – «Verdens evangelisering i denne generasjon».


Historia : Kyrkjesoga : Vekkingsrørslene
Den norske pinsebevegelsen - 31/05 2010 - 06:03:55
Det var den engelskfødte norske metodistpastoren Thomas Ball Barratt som bragte pinsevekkelsen til Norge. Han ble en del av pinsevekkelsen i USA i 1906, da han var på en reise for å samle inn penger blant norskamerikanere til et nybygg for «Kristiania Bymission».


Historia : Kyrkjesoga : Vekkingsrørslene
Herrnhutene og morovianerne - 13/05 2009 - 09:44:03

1900-tallet er blitt kalt for pinsens århundre, og man har da tatt utgangspunkt i åndsutgytelsen i det store møtet i Azuza Street i 1904.

Men den moderne pinseutgydelsen startet ikke der. 50 år før gikk det en sterk åndelig vekkelse over den skandinaviske Nordkalotten. Hundre år før det igjen gikk det en åndelig vekkelse over de britiske øyene. Felles for de fleste av disse vekkelsene, er at de stammer fra ett og samme møte i det tyske grevskapet Herrnhut, som fant sted den 13. august 1727.Historia : Kyrkjesoga : Vekkingsrørslene
Den læstadianske vekkelse - 27/01 2008 - 10:52:14

Den læstadianske bevegelsen er en nordisk lekmannsvekkelse innen statskirken i første halvdel av det 19. århundre.

Den svenske prosten Lars Levi Læstadius var en kunnskapsrik teolog og vitenskapsmann, som etter å ha virket som prest i mange år får et radikalt møte med den nådige Kristus. Det var en enkel samepike som underviste den kloke teologen på ny om evangeliet. Læstadius vitner etterpå at han hadde lært mer om nådens orden etter samtalen med samepiken Maria, enn det han hadde lært i løpet av hele prestestudiet.

Etter denne opplevelsen la han vekt på å forkynne evangeliets radikale og frigjørene budskap. Det skapte en vekkelse som bredte seg utover hele Nordkalotten.

Det anslås at det i dag finnes 320 000 som tilhører den læstadianske vekkelsen, som også er blitt kalt "Nordens største vekkelse".<< forrige side    neste side >>

Siste nytt
Artikler
La Gud forvandle ditt hjerte
Bagatellenes dybde
Tidenes kjærlighetshistorie
Festane
Kirkeåret - en reise gjennom Jesu liv
Jul - eller egentlig Kristmesse ...
Juleevangeliet
FRUKOSTMØTE
Ingen artikler i kategorien.
Historia
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
Den norske pinsebevegelsen
Informasjon
Visjon
Velkommen til Sartora.no!
Linker
ISRAEL
Hvorfor er kristne opptatt av Israel?
Drømmen om Jerusalem
JESUS
Han er Alfa og Omega
Kulturen
Løvetann
Takk
Englane
Undervisning
Erstatningsteologien
Doktrine - Apostolic Lutheran Church of America
Vitnemål
Ingen artikler i kategorien.