<


 
 

Visjon | Om oss | Kontakt oss | Spørsmål | Forum | Linker     

     

 
Artikler Sist oppdatert: 17/02 2017 - 02:44:52


Artikler : English
The treasure in the box - 30/12 2008 - 02:28:59

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.Artikler : English
The Missing Rib - 30/12 2008 - 02:17:36
In the Bible, it was said that God saw that Adam was lonely, during his sleep; God took one of Adam's rib and created Eve. Every man has been searching for his missing rib, only when you find the woman of your life; you'll no longer feel the lingering ache in your heart.


Artikler : Leiarartiklar
Nøklemakten og andre vanskelige ord - 29/12 2008 - 06:31:53

Det er noen vanskelige begreper som blir brukt i kirkehistorien. Det ene er nøklemakten og det andre er apostolisk suksesjon. Diskusjonen opp gjennom kirkehistorien har dreidd seg om den apostoliske suksesjonen var nødvendig for prestetjenesten. Og om hvordan himmelrikets nøkler skal brukes.
Det er klart at den som skal være prest må ha den apostoliske suksesjonen. Men ikke bare presten, – alle som vil nå himmel og salighet må ha den apostoliske suksesjonen. Og det er ved å praktisere nøklemakten at en opprettholder suksesjonen.Artikler : Leiarartiklar
Loven og evangeliet - 28/12 2008 - 04:04:11

Jesus oppfylte loven i vårt sted med sitt lovlydige liv, og han betalte vår syndegjeld da han døde i vårt sted på korset.

Jesus oppfylte loven, han avviklet den ikke. Det er synden som holder oss i trelldom, ikke Guds lov. Loven bare avslører oss.Artikler : English
Law vs. Legalism - 28/12 2008 - 03:41:40
Jesus says; Those who love me, obey my commands. If we love Jesus, the fruit of our life will come forth, and our personal carachter will be transformed into the standards written in the ten commandments.Siste nytt
Artikler
La Gud forvandle ditt hjerte
Bagatellenes dybde
Tidenes kjærlighetshistorie
Festane
Kirkeåret - en reise gjennom Jesu liv
Jul - eller egentlig Kristmesse ...
Juleevangeliet
FRUKOSTMØTE
Ingen artikler i kategorien.
Historia
Misjonsvekkelsen – historien om de mange kvinner
Moderne verdensmisjon – 100 år med økumenisk mobilisering
Den norske pinsebevegelsen
Informasjon
Visjon
Velkommen til Sartora.no!
Linker
ISRAEL
Hvorfor er kristne opptatt av Israel?
Drømmen om Jerusalem
JESUS
Han er Alfa og Omega
Kulturen
Løvetann
Takk
Englane
Undervisning
Erstatningsteologien
Doktrine - Apostolic Lutheran Church of America
Vitnemål
Ingen artikler i kategorien.